Estudi pilot de caracterització energètica del sector residencial de l'àrea metropolitana de Barcelona

Estudi pilot de caracterització energètica del sector residencial de l'àrea metropolitana de Barcelona
Subject:
Climate Change
Type:
Tècnic
Edition:
Studies
Supports:
Electronic

Estudi pilot de caracterització energètica del sector residencial de l'àrea metropolitana de Barcelona

Download
Synopsis

Estudi que realitza un model d'aproximació a la realitat energètica del sector residencial d'aquests habitatges. Aquest model pot servir d'eina per a la presa de decisions en relació a possibles actuacions en matèria d'eficiència energètica a nivell local. Pot permetre conèixer si és necessari actuar sobre els sistemes passius, els sistemes actius o bé sobre l'usuari.

Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB. Assistència tècnica: Fundació Empres & Clima (FEC) Col·laboració: BioQuat - Consultoria Energètica i Mediambiental, S.L.
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2015
Available languages:
Catalan
Related links