Estimació de l'estabilitat o la qualitat del compost obtingut per un sistema d'autocompostatge

Imatge de la publicació
Subject:
Waste
Public:
especialitzat
Type:
Tècnic
Edition:
Studies
Supports:
Electronic

Estimació de l'estabilitat o la qualitat del compost obtingut per un sistema d'autocompostatge

Download

Synopsis

L'objectiu principal d'aquest projecte és desenvolupar metodologies senzilles, econòmiques i eficients per donar al compostaire unes eines que li permetin determinar quan el compost pot ser aplicat al sòl. Les eines utilitzades són la cromatografia de sòls, el test d'autoescalfament i el test de germinació.

Author:
Patricia Susial Martín i Miquel Bonet Adomar
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2012
Available languages:
Catalan