Efectes del canvi climàtic en el cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona

Efectes del canvi climàtic en el cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona
Subject:
Climate Change
Type:
Tècnic
Edition:
Studies
Supports:
Electronic

Efectes del canvi climàtic en el cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona

Download
Synopsis

Consisteix en l'avaluació de la disponibilitat dels recursos hídrics i el comportament de les conques, enfront al canvi climàtic. Per això es fa un balanç hídric coherent amb les especificitats de l'AMB, s'integren tots els projectes relacionats amb aquest estudi i es fan propostes concretes per a 2 municipis metropolitans per tal de desenvolupar la metodologia d'adaptació plantejada.

Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB Assistència tècnica: Institut Català de Recerca de l'aigua (ICRA) Grup de Recerca Geocamb – Universitat de Girona
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2015
Available languages:
Catalan
Related links