Efectes del canvi climàtic al litoral de Barcelona

Efectes del canvi climàtic al litoral de Barcelona
Subject:
Climate Change
Type:
Tècnic
Edition:
Studies
Supports:
Electronic

Efectes del canvi climàtic al litoral de Barcelona

Download
Synopsis

El principal objectiu d'aquest treball és estimar els efectes de futurs escenaris climàtics per a un conjunt de ports i platges seleccionades dins de l'àmbit de l'AMB, per tal d'avaluar la seva vulnerabilitat als diferents factors oceanogràfics. Addicionalment es donen unes conclusions de caire pràctic sobre els resultats obtinguts, d'utilitat per als tècnics municipals i per a la redacció d'ordenances que considerin el canvi climàtic i els seus efectes.

Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB Assistència tècnica: Laboratori d'Enginyeria Marítima – Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2015
Available languages:
Catalan
Related links
Related publications