Dràstics amb els plàstics

Imatge de la portada de la publicació
Subject:
Waste
Public:
Formació reglada | 2n cicle d’ESO (4t)
Type:
Educational
Edition:
Dossier
Supports:
Electronic

Dràstics amb els plàstics

Download

Synopsis

La proposta educativa s'adreça a alumnes de segon cicle d'ESO i s'emmarca en els projectes de servei comunitari, que es complementen amb el suport d'altres àmbits, com el lingüístic, l'artístic, el cientificotecnològic i el social.

Durant el desenvolupament del projecte, l'alumnat adquirirà els coneixements bàsics per entendre els processos de fabricació dels plàstics més habituals, així com l'ús que en fem, la gestió que se'n fa un cop s'han convertit en residus i els impactes ambientals que provoquen degut a aquesta gestió incorrecta i, sobretot, a la gran quantitat de plàstics que utilitzem en el nostre dia a dia.

Un cop adquirits aquests coneixements, es plantegen dos serveis diferents que el professorat pot triar:
- Creació d'una OBRA DE TITELLES en què l'escenari i els personatges estiguin fabricats amb plàstics recollits al centre educatiu o a casa dels participants
- Creació d'una STOPMOTION en què l'escenari i els personatges estiguin fabricats amb plàstics recollits al centre educatiu o a casa dels participants.

Author:
AMB
Place and date:
Barcelona 2019
Available languages:
Catalan
Video
Related publications