Caracterització dels serveis ecosistèmics de l'àrea metropolitana de Barcelona i valoració del servei de provisió d'aliments

Caracterització serveis ecosistèmics a l'àrea metropolitana de Barcelona
Subject:
Sustainability
Type:
Tècnic
Edition:
Studies
Supports:
Electronic

Caracterització dels serveis ecosistèmics de l'àrea metropolitana de Barcelona i valoració del servei de provisió d'aliments

Download
Synopsis

En aquest estudi s'han caracteritzat els serveis ecosistèmics dels espais naturals de l'AMB i se n'ha valorat econòmicament i monetàriament el servei de provisió d'aliments.

Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2015
Available languages:
Catalan