B1 PLA DE PONENT - Gavà

Avinguda JOAN CARLES I, 21-25
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
_AG_5741.jpg

Promoció de 4 edificis d'habitatges, places d'aparcament, trasters i locals

Oferta immobiliària B1 PLA DE PONENT - Gavà
Avinguda JOAN CARLES I, 21-25
cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 257 codiOferta: PL-ED2-48-B3 nom: Local B-3 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 63 tipusUnitatContingudes: Local comercial esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 132593.14 preuLloguerAmbCompra: 750.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/257/203c011b-bffa-4dd1-a072-9ca1b28fd27d.jpg nomOriginal: Local 3 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 588 nom: B-3 codi: PL-ED2-48-B3 preu: 0.0 superficieUtil: 143.0 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Local comercial promocioId: 63 ofertaId: 257 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 75 nom: Edifici 1 promocioId: 63 } }] } - [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/257/203c011b-bffa-4dd1-a072-9ca1b28fd27d.jpg nomOriginal: Local 3 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Local B-3

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  132,593.14£
  Preu lloguer opció compra:
  750.00£
  Detall del local comercial: B-3
  Superfície:
  143m2
  + Demanar informació Codi: PL-ED2-48-B3
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  23,742m2
  Autor:
  BRULLET-ARQUITECTES DE LUNA i ASSOCIATS, SLP
  Contractista:
  UTE VIAS I CONSTRUCCIONES SA i CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  January 2001
  Certificacio energètica:
  B
  Data final d'obra:
  January 2001
 • Habitatges:
  143
  Locals:
  3
  Trasters:
  142
  Places d'aparcament:
  133
Documents relacionats
;