AV. GENERALITAT - Santa Coloma de Gramenet

Avinguda Generalitat, 169-173
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
Foto01

Els 56 habitatges estan organitzats en 2 edificis entre mitgeres sobre una reagrupació de 5 petites parcel·les.
Els edificis s’organitzen amb 2 escales per planta i amb 4 habitatges per escala. Aquest programa ens permet situar la ventilació dels petits espais i els nuclis de comunicació verticals en el pati interior, i reservar la totalitat de les façanes principals per ventilar i il·luminar espais domèstics principals.
L’objectiu de l’edifici és aconseguir unes tipologies flexibles en el temps, permetent acollir amb facilitat els diversos perfils d’usuaris amb la màxima economia de recursos d’execució i de manteniment.
Per aconseguir una planta el més flexible possible s’utilitzen uns suports estructurals perimetrals (estan alineats en el gruix de la façana) i una única línea estructural central. Aquesta solució permet no sacrificar la racionalitat de les plantes d’aparcament i facilita un esquema distributiu reversible. En totes les vivendes es busca introduir noves formes d’ús de l’espai domèstic: el treball, l’estudi, el saló-estudi obert, la vida oberta (tipus loft),... situant els espais més íntims en el punt oposat de l’accés a la vivenda (sala, cuina).

Les façanes: el comportament de l’edifici cap al seu entorn.

Estem en una zona en procés de transformació: la nova façana del riu (Av. Generalitat) on s’observa una ciutat més contemporània (indústria, habitatges, equipaments,...) enfront a lo local (C. Esprius), on es deixa veure la forma de viure de la gent, la tipologia dels seus habitatges i els materials tradicionals de la construcció. És per això que el projecte busca referents de la zona per reinterpretar-los.

A l’Av. Generalitat es resol una geometria amb ombres profundes, voladius de 1,5m, amb un revestiment de safates d’alumini lacat. Es col·loquen tendals tèxtils com a protecció solar passiva, reforçant la permeabilitat entre interior i exterior, aconseguint aproximar les relacions entre veïns sense renunciar a la intimitat de cada un d’ells.
A la resta de les façanes es planteja la incorporació d’un material tradicional retallat pels reflexes de la xapa d’alumini i les coves que introdueixen la llum l’interior dels habitatges.
La posada en obra dels diversos detalls i materials busca eliminar al màxim la execució en obra, optant per solucions industrialitzades i eficients en la seva resposta tèrmica.

Oferta immobiliària AV. GENERALITAT - Santa Coloma de Gramenet
Avinguda Generalitat, 169-173
cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 67 codiOferta: AV-UP00-021-S1 nom: Pàrquing 21-S1 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 45 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 10000.0 preuLloguerAmbCompra: 46.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 374 nom: 21-S1 codi: AV-UP00-021-S1 preu: 0.0 superficieUtil: 23.4 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 45 ofertaId: 67 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 57 nom: Edifici 1 promocioId: 45 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 21-S1

  Venda
  Preu venda:
  10,000.00£
  Detall de la plaça de pàrquing: 21-S1
  Superfície:
  23.4m2
  + Demanar informació Codi: AV-UP00-021-S1
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 75 codiOferta: AV-UP00-046-S2 nom: Pàrquing 46-S2 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 45 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 10000.0 preuLloguerAmbCompra: 46.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 382 nom: 46-S2 codi: AV-UP00-046-S2 preu: 0.0 superficieUtil: 23.4 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 45 ofertaId: 75 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 57 nom: Edifici 1 promocioId: 45 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 46-S2

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  10,000.00£
  Preu lloguer opció compra:
  46.00£
  Detall de la plaça de pàrquing: 46-S2
  Superfície:
  23.4m2
  + Demanar informació Codi: AV-UP00-046-S2
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 83 codiOferta: AV-UP00-17S1-B nom: Pàrquing 17S1-B preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 45 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 10000.0 preuLloguerAmbCompra: 46.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/83/b350ef8e-2e20-452f-be4a-df4d07caedb5.jpg nomOriginal: AvG_Plaça_17 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 390 nom: 17S1-B codi: AV-UP00-17S1-B preu: 0.0 superficieUtil: 18.8 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 45 ofertaId: 83 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 57 nom: Edifici 1 promocioId: 45 } }] } - [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/83/b350ef8e-2e20-452f-be4a-df4d07caedb5.jpg nomOriginal: AvG_Plaça_17 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 17S1-B

  Venda
  Preu venda:
  10,000.00£
  Detall de la plaça de pàrquing: 17S1-B
  Superfície:
  18.8m2
  + Demanar informació Codi: AV-UP00-17S1-B
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 86 codiOferta: AV-UP00-31S1-B nom: Pàrquing 31S1-B preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 45 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 10000.0 preuLloguerAmbCompra: 46.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/86/7c95afb3-55c5-47d5-b0c7-87b175f1523a.jpg nomOriginal: AvG_Plaça_31 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 393 nom: 31S1-B codi: AV-UP00-31S1-B preu: 0.0 superficieUtil: 23.4 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 45 ofertaId: 86 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 57 nom: Edifici 1 promocioId: 45 } }] } - [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/86/7c95afb3-55c5-47d5-b0c7-87b175f1523a.jpg nomOriginal: AvG_Plaça_31 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 31S1-B

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  10,000.00£
  Preu lloguer opció compra:
  46.00£
  Detall de la plaça de pàrquing: 31S1-B
  Superfície:
  23.4m2
  + Demanar informació Codi: AV-UP00-31S1-B
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 556 codiOferta: AV-UP00-050-S2 nom: Pàrquing 50-S2 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 45 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 10000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 1070 nom: 50-S2 codi: AV-UP00-050-S2 preu: 0.0 superficieUtil: 18.8 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 45 ofertaId: 556 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 57 nom: Edifici 1 promocioId: 45 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 50-S2

  Venda
  Preu venda:
  10,000.00£
  Detall de la plaça de pàrquing: 50-S2
  Superfície:
  18.8m2
  + Demanar informació Codi: AV-UP00-050-S2
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 566 codiOferta: AV-UP00-060-S2 nom: Pàrquing 60-S2 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 45 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 10000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 1081 nom: 60-S2 codi: AV-UP00-060-S2 preu: 0.0 superficieUtil: 23.4 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 45 ofertaId: 566 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 57 nom: Edifici 1 promocioId: 45 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 60-S2

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  10,000.00£
  Preu lloguer opció compra:
  -
  Detall de la plaça de pàrquing: 60-S2
  Superfície:
  23.4m2
  + Demanar informació Codi: AV-UP00-060-S2
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 572 codiOferta: AV-UP00-083-S3 nom: Pàrquing 83-S3 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 45 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 10000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 1087 nom: 83-S3 codi: AV-UP00-083-S3 preu: 0.0 superficieUtil: 23.4 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 45 ofertaId: 572 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 57 nom: Edifici 1 promocioId: 45 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 83-S3

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  10,000.00£
  Preu lloguer opció compra:
  -
  Detall de la plaça de pàrquing: 83-S3
  Superfície:
  23.4m2
  + Demanar informació Codi: AV-UP00-083-S3
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  8,362.9m2
  Autor:
  Esteve PUIGDENGOLAS LEGLER
  Contractista:
  TAU Ingenieria y Construcciones Especiales, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  Concertat/Taxat
  Data inici d'obres :
  January 2009
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  July 2010
 • Habitatges:
  56
  Locals:
  6
  Trasters:
  34
  Places d'aparcament:
  93
Documents relacionats
;