Soci privat per a HMB

Back

| Subject: Housing | Author: AMB

Licitació oberta per seleccionar un soci privat per formar part d'Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB)

Claus en unes mans


Licitació oberta per seleccionar un soci privat per formar part d'Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB)