Energy transition

La transició energètica és un procés de canvi progressiu per substituir l'energia d'origen fòssil per energia renovable i local, però també de canvi en les maneres de produir, distribuir, gestionar i consumir l'energia. En aquesta línia l'AMB ha posat en marxa una estratègia per impulsar aquest nou model i, en definitiva, avançar cap a una nova cultura energètica.

Projectes sobre el territori

Observatori de l'energia

$escapeTool.html($alt)

Blog Clima | Energia

Canvi climàtic i transició energètica

Energy map

Metropolitan energy cartography

Visor solar

Potencial de generació d'energia solar a les cobertes