Serveis ecosistèmics de la infraestructura verda metropolitana

Back
Serveis ecosistèmics de la infraestructura verda
  • Strategic axis: Territory, ecology and biodiversity
  • Publication date:
  • Author: Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
  • Collaborators: Barcelona Regional i CREAF
  • Serveis ecosistèmics de la infraestructura verda. Primera diagnosi

    Download

Description

L'estudi ha quantificat i cartografiat diversos serveis ecosistèmics de la infraestructura verda tals com: l'estoc de carboni, l'escolament superficial, l'estimació de l'evapotranspiració real, la densitat de la superfície foliar o bé l'accessibilitat a la infraestructura verda.

Prova: $provaURL