Els valors ambientals i socials dels parcs

Back
Portada de l'estudi
  • Strategic axis: Territory, ecology and biodiversity
  • Publication date:
  • Author: Direcció de Serveis d'Espai Públic i Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
  • Els valors ambientals i socials dels parcs

    Download

Description

Com identificar i avaluar els serveis que aporten els parcs metropolitans.

Viewer

Prova: $provaURL