Elaboració dels plans específics per zones de conflicte acústic

Back
Elaboració dels plans específics per zones de conflicte acústic a l'àrea metropolitana de Barcelona
  • Strategic axis: Environmental health
  • Publication date:
  • Author: Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
  • Collaborators: Barcelona Regional i Axioma
  • Elaboració dels plans específics per zones de conflicte acústic a l'àrea metropolitana de Barcelona

    Download

  • Annexos

    Download

Description

L'estudi ha realitzat una diagnosi i estudi de viabilitat de mesures correctores, mitjançant mesura de camp i modelització, en 17 punts del territori seleccionats en base a la conflictivitat o gravetat de contaminació acústica a partir de la fase I d'aquest treball del PSAMB.

Prova: $provaURL