Caracterització serveis ecosistèmics i valoració servei de provisió d'aliments

Back
Caracterització serveis ecosistèmics a l'àrea metropolitana de Barcelona
  • Strategic axis: Territory, ecology and biodiversity
  • Publication date:
  • Author: Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
  • Collaborators: Barcelona Regional i ENT
  • Caracterització dels serveis ecosistèmics de l'àrea metropolitana de Barcelona i valoració del servei de provisió d'aliments

    Download

Description

En aquest estudi s'han caracteritzat els serveis ecosistèmics dels espais naturals de l'AMB i se n'ha valorat econòmicament i monetàriament el servei de provisió d'aliments.

Prova: $provaURL