Estructura

La guia didàctica està organitzada a partir dels 6 àmbits d'acció de l'AMB. Dins de cada àmbit es defineixen itineraris didàctics a partir del focus d'acció i d'interès del professorat, que es concreten en subitineraris segons el públic al qual es dirigeix. Cada itinerari té com a títol una pregunta que es concreta en preguntes específiques que corresponen als subitineraris proposats segons els destinataris de les activitats.

Els itineraris estan formats per la combinació d'activitats d'aula i activitats de visita a les instal·lacions gestionades per l'AMB. Tots tenen un context didàctic específic que permet dotar de coherència tot l'itinerari. Aquest context planteja una breu activitat inicial i final que permet connectar les activitats que es realitzaran posteriorment.