Guia didàctica1

  • IT La sostenibilitat al territori metropolità
    Tema:
    Cicle de l'aigua, Energia i canvi climàtic, Mobilitat sostenible, Recursos i residus, Salut ambiental, Territori, ecologia i biodiversitat
    Públic:
    Formació especialitzada