Guies i publicacions

Recull de publicacions i pàgines web amb conceptes, metodologia i exemples sobre projectes d'aprenentatge servei.

Guies i publicacions

Revistes

  • Cuadernos de Pedagogia, maig 2006, núm. 357. Tema del mes: "Aprendizaje y servicio".
  • Perspectiva Escolar, maig 2007, núm 315. "Experiències d'aprenentatge servei".
  • Presència, del 23 al 29 de juny del 2006. Monogràfic sobre aprenentatge servei.
  • Revista RAS, núm. 35. Universidad de Deusto. Monogràfic sobre aprenentatge servei.

Llibres

  • Puig, J.M.; Batlle, R.; Bosch, C. i Palos, J. (2006). Aprenentatge servei: Educar per a la ciutadania. Barcelona: Octaedro.
  • Martín, X. i Rubio, L. (2007). Experiències d'prenentatge servei. Barcelona: Octaedro.
  • Tapia, M.N. (2006). Aprendizaje y servicio solidario. Buenos Aires: Ciudad Nueva.