Oferta de projectes

Els projectes ApS ofertats tenen dues tipologies. Poden ser guiats, es parteix de propostes generades des del Servei d'Educació Ambiental o bé, coproduïts, quan partreixen d'unes necessitats específiques s'elabora un projecte concret:
  • ApS guiats: Assessorament i acompanyament de manera presencial i telemàtica, així com dossiers i recursos per a la realització de projectes d'aprenentatge servei ambiental.
  • ApS coproduïts: Assessorament a projectes anuals que són dissenyats pels mateixos actors que els impulsen: mestres, alumnes, associacions del tercer sector, ajuntaments.
ApS guiats

Up
ApS coproduïts
Projectes dissenyats pels mateixos actors que els impulsen, és a dir l'alumnat juntament amb l'equip docent en xarxa amb les entitats ambientals i socials en col·laboració amb l'AMB i entitats locals. Els projectes coproduïts s'adrecen tant a centres que tinguin els projectes total o parcialment definits com a centres amb projectes nous sense experiència prèvia en ApS - SC Ambiental.

Up
Prova: $provaURL