Mitigació

La major part de l'escalfament es deu a l'augment de les concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle atmosfèric com a conseqüència de les emissions procedents d'activitats humanes. Per tant, hem de mitigar els impactes més greus del canvi climàtic mitjançant la reducció i prevenció d'aquestes emissions.

Tutorial

Estratègia 2030

L'Estratègia del carboni per reduir les emissions de CO2 s'aplica a les instal·lacions de les oficines centrals de l'AMB, als equipaments de tractament de residus, subministrament i tractament d'aigües, territori (gestió i manteniment de parcs i platges) i empreses de mobilitat. És a dir, a totes les empreses pròpies i concessionàries de l'AMB.

L'objectiu global fixat de reducció d'emissions per a l'any 2030 és del 30 % respecte a les emissions de l'any de referència de l'Estratègia: 2011. Aquest objectiu representa reduir les emissions un 43 % respecte a les estimades el 2005, any base que estableix la UE i que incorporen els estats membres i també la Generalitat de Catalunya. Per tant, és un objectiu coherent i fins i tot més ambiciós que els fixats per la UE en el marc Energia i Clima 2030 o la mateixa Llei de canvi climàtic de Catalunya.
 • Indicadors i sectors
  En l'àmbit dels serveis de l'AMB (tractament dels residus, cicle de l'aigua, mobilitat, territori i oficines de l'AMB), el Pla clima i energia proposa un objectiu de reducció del 43 % de les emissions amb relació a l'any 2005. D'aquest percentatge, s'estima que el Pla contribueix a una reducció del 13,2 % de les emissions (principalment a través del serveis prestats per l'AMB), i el 26,8 % es refereixen a les accions dels municipis. Per assolir aquest objectiu de reducció del 40 % cal la col·laboració de tothom: ajuntaments i altres administracions, els principals agents logístics i la ciutadania.

  Indicadors específics per sectors
  Residus kg CO2eq/t residu gestionat
  Aigua kg CO2eq/m3 aigua tractada o distribuïda
  kg CO2eq/m3 habitant equivalent (EDAR)
  Mobilitat t CO2eq/autobús
  kg CO2eq/passatger
  t CO2eq/llicència (IMT)
  Territori t CO2eq/km gestionat (rondes, rius i platges)
  kg CO2eq/m2 gestionat (parcs)
  Oficines t CO2eq/treballador/a


  Gràfic Contribució de diferents sectotrs a l'estratègia del carboni
 • Objectius
  L'Estratègia del carboni per reduir les emissions de CO2 s'aplica a les instal·lacions de les oficines centrals de l'AMB, als equipaments de tractament de residus, subministrament i tractament d'aigües, territori (gestió i manteniment de parcs i platges) i empreses de mobilitat. És a dir, a totes les empreses pròpies i concessionàries de l'AMB. Aquesta estratègia s'inclou al Pla de sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB), que és l'instrument de referència de la política ambiental metropolitana.

  Aquest programa va en la línia de les fites de l'estratègia europea Horitzó 2030, en què es treballa per reduir un 40 % les emissions de CO2 l'any 2030. Per fer-ho es fomenta l'augment d'un 32 % de les energies renovables i l'increment d'un 32,5 % de l'eficiència energètica.

  Les oficines de la seu de l'AMB estan adherides al Programa d'acords voluntaris (PAV), de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, manifestant el seu compromís per a la reducció de les emissions de CO2.

  Informe anual d'adhesió al PAV

  Informe 2018

  Informe 2017

  Informe 2016

  Informe 2015

  Informe 2014

  Informe 2013
 • Seguiment
  La Comissió Tècnica de Seguiment de l'Estratègia de Gestió del Carboni (CTSE) és l'òrgan encarregat de fer un seguiment de l'aplicació d'aquest programa.

  Per fer-ho, duu a terme el seguiment de l'aplicació de les línies d'actuació i els objectius de mitigació per àrea i actualitza el càlcul anual de la petjada de carboni de l'AMB.

  Com a eina per fer el seguiment i actualitzar el càlcul, el CTSE disposa de grups de treball temàtics (programes, aigua, residus), que s'encarreguen d'estudiar, analitzar i desenvolupar eines de càlcul d'emissions de CO2 específiques per a cadascun dels àmbits de gestió metropolitana. A partir d'aquests càlculs quantitatius es prenen mesures per mitigar la petjada del carboni de l'AMB.

  Inventari de l'Estratègia de gestió del carboni

  La petjada de l'AMB és el sumatori de les emissions de les 57 instal·lacions i prestadors de serveis dels diferents sectors inclosos: subministrament i sanejament d'aigua, residus, territori, mobilitat i oficines. 

  2017
  Resum executiu
  Balanç etapa 2011-2015, informe 2016 i presentació de la nova etapa

  2016
  Informe de seguiment

  2015
  Informe de seguiment

  2014
  Presentació-resum
  Informe complet

Up

Transició energètica

La transició energètica és un camí cap a la transformació del sector energètic amb la necessitat de reduir les emissions de CO2 relacionades amb l'energia per limitar el canvi climàtic.

El Full de ruta per a la transició energètica de l'AMB consta de 36 accions que suposen un estalvi energètic de 5.950.891 MWh/any i un estalvi d'emissions de 2.094.327 t CO2eq/any, és a dir una reducció de l'11 % del consum energètic de l'AMB respecte a l'escenari definit com a escenari "Business as Usual" per al 2030 i una reducció de les emissions del 13 % respecte a l'any 2005.

Transició energètica metropolitana

Up

Prova: $provaURL