METROBS

Documents tècnics complets i resums divulgatius dels estudis de l'Observatori Metropolità del Canvi Climàtic (METROBS) que permeten conèixer millor els impactes del canvi climàtic sobre el territori metropolità i, sobretot, saber com prevenir-los.

Publications

Publications

Informació i ús de dades

L'Observatori Metropolità del Canvi Climàtic (METROBS) sorgeix d'un conveni de col·laboració entre el Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC) i l'AMB i s'inclou dins el Pla de sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2014-2020 (PSAMB). Té com a principal objectiu ser una eina de govern transparent i de comunicació de les accions que es duen a terme en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic i pretén ser un referent per a altres àrees metropolitanes i ciutats.

Ús de les dades
Segons l'article 32 del Reial Decret legislatiu 1/1996 sobre la Llei de Propietat Intel·lectual, i atès el caràcter científic d'aquests treballs, si es vol fer ús de les dades o resultats dels presents estudis caldrà citar la font i el nom dels autors/res dels mateixos.
 • Membres de la Comissió tècnica de seguiment del METROBS
  • Coordinador del GECCC, Javier Martín Vide.
  • Directora de Serveis Ambientals de l'AMB, Isabel Doñate i Cubells.
  • Cap de secció d'Educació i Sostenibilitat de la Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB, Ana Romero Càlix.
  • Representant tècnic del grup d'ERC del govern de l'AMB, Ramon Arribas Quintana.
  • Representant tècnic del grup de CiU del govern de l'AMB, Mercè Rius.
  • Representant tècnic del grup d'ICV del govern de l'AMB.
  • Representant tècnic del grup del PP del govern de l'AMB, Paula Añó.
  • Tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Cornellà, Virgínia Vallvé Càdiz.
  • Tècnic de qualitat ambiental, protecció civil i indústria del Prat de Llobregat, Susana Laredo.
  • Secretari tècnic de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Iñaki Gili Jauregui.
  • Diputada de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Mercè Rius.
  • Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, Arnau Queralt i Bassa.
  • Cap de Projectes Ambientals de Barcelona Regional, Marc Montlleó Balsebre.
  • IRTA, Robert Savé (a proposta del GECCC)
  • UAB, David Saurí Pujol (a proposta del GECCC)
  • UPC, Agustín Sánchez-Arcilla (a proposta del GECCC)
  • UB, Carme Llassat (a proposta del CADS)