Planta de transferència de Viladecans

Back

Viladecans

Imatge de la planta

Location: Carretera B-210, km 0,5 Viladecans

Image gallery

Com funciona?

Recepciona diverses fraccions de residus municipals (FORM, resta i neteja viària) procedents dels serveis de recollida municipals i fa la transferència de les mateixes, mitjançant camions d'alta capacitat de transport a les corresponents instal·lacions de tractament. Actualment, els destins principals dels residus que es reben en aquesta planta són les instal·lacions situades fora dels límits de l'AMB, l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola i el DC de Can Mata, dins el terme municipal dels Hostalets de Pierola, si bé una part en augment té com a destí la Planta Integral de Valorització de Residus per tal de valoritzar-la energèticament.

Tot i que ha de poder prestar servei a tots els municipis metropolitans, degut a la distribució geogràfica de les diverses instal·lacions metropolitanes de tractament de residus, bàsicament és utilitzada pels serveis de recollida dels municipis del Baix Llobregat sud i un sector de la ciutat de Barcelona.

Com es minimitza l'impacte ambiental?

Els lixiviats generats en els processos de càrrega-descàrrrega són tractats en gestor autoritzat.
Es redueixen les emissions de CO2 optimitzant les rutes de transport dels residus.

Evolució i millora del servei

La Planta de Transferència de Viladecans s'integra en el Programa metropolità de tractament de residus municipals (PMGRM), per assolir  l'objectiu de reciclatge del 50% dels residus que s'ha establert al PMGRM (2009-2016).

Disseny de la instal·lació

Tipus de tractament Recepció i transferència de diverses fraccions de residus municipals a les corresponents instal·lacions de tractament.
Capacitat de transferència   (t/dia) 1.500
Capacitat màxima                (t/any per contracte) 400.000
Superfície (m2) Nau (recepció i transferència) 3.835 m2    
Any de posada en marxa Octubre de 2006
Any millores L'any 2015 es van realitzar diverses obres per millorar les condicions de seguretat de la instal·lació.

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions a la planta de transferència de Viladecans

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014

Location

How to get there?
Transport nearby...
Prova: $provaURL