Ecoparc Zona Franca

Back

Barcelona

Imatge de l'ecoparc

L'Ecoparc de la Zona Franca de Barcelona és una planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals.

Location: Passatge de Bering, 12

Image gallery

Què fa

Els ecoparcs són equipaments ambientals de tractament mecànic biològic que tracten les dues fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica.

Ubicat a la Zona Franca de Barcelona, l'Ecoparc 1 dóna servei al Barcelonès i al Baix Llobregat.

De l'orgànica i la resta, l'Ecoparc de Barcelona n'extreu tres recursos:
 • Els materials recuperables que no s'han separat adequadament en origen, com ara envasos metàl·lics, plàstics o brics.
 • Biogàs, una font d'energia renovable que es genera a partir de la degradació de la matèria orgànica i s'utilitza per produir electricitat i calor.
 • Compost i bioestabilitzat, un adob orgànic que, depenent de la qualitat dels residus a partir dels quals es produeix, es pot emprar en agricultura, jardineria o rebliment de sòls.
Primer s'aplica un pretractament mecànic a l'orgànica i la resta, sempre per separat, amb l'objectiu de destriar la matèria orgànica dels residus que no són orgànics i recuperar els materials reciclables.

A continuació, aplica un seguit de tractaments biològics a la matèria orgànica que s'ha destriat a cada línia:
 • La que procedeix de la línia de resta es composta, és a dir, es deixa descompondre en condicions controlades, en el que tècnicament s'anomena fermentació aeròbica. Com a resultat d'aquest procés, s'obté bioestabilitzat, que es podrà utilitzar per aplicacions no agrícoles.
 • La que procedeix de la línia d'orgànica passa per un procés de metanització, és a dir, per una fermentació anaeròbia durant la qual es genera biogàs. El biogàs obtingut s'utilitza per generar electricitat d'una manera neta i renovable. Després de la metanització, la matèria orgànica ja fermentada també es composta.

Diagrama de flux fracció orgànica

diagrama

Diagrama de flux fracció resta

diagrama

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions a l'Ecoparc Zona Franca

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014
Currently there are no activities scheduled

Publicacions

 • Imatge de la publicació
  Dossier

  Ecoparc de Zona Franca

  Subject:
  Residus
  Type:
  Educational
  Public:
  Formació reglada
  Subpublic:
  Upper secondary school (16 to18 years)
  Edition:
  Dossier
  Support:
  Electronic, Paper

Location

How to get there?
Transport nearby...

Related projects

Prova: $provaURL