Informació general

El laboratori dóna suport tècnic als diferents serveis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en tot allò relacionat amb l'anàlisi de mostres ambientals. Situat a Viladecans, té una llarga trajectòria en l'anàlisi mediambiental i disposa d'unes instal·lacions amb les tècniques instrumentals més avançades d'anàlisi química i microbiològica.

Laboratori de l'AMB
Dades de contacte
On som?

Assajos físico-químics i microbiològics:
Laboratori AMB
Autovia de Castelldefels C-31, km 186.1 | 08840 Viladecans

Assajos d'aire:
Laboratori AMB a l' EDAR BESÒS
Av.  Litoral s/n, cantonada Moll de la Vela | 08019 Barcelona

Per facilitar l'entrega de mostres es prega contactar prèviament amb el Laboratori:
laboratori@amb.cat
93 633 09 13

Adreça postal:

Àrea Metropolitana de Barcelona
Laboratori de l'AMB
Zona Franca , Carrer 62, núm 16-18
08040 Barcelona