Xarxa d'aigua regenerada

Back

Imatge de l'equipament

El sistema de reutilització produeix aigua regenerada que s'utilitza per a usos diferents dels relacionats amb l'aigua de consum humà, com ara el reg, la neteja urbana, els usos industrials i ambientals i la injecció d'aigua a l'aqüífer.

Dades de reutilització d'aigua

L'aigua regenerada és una alternativa de gran interès per incrementar la disponibilitat d'aigua en territoris amb recursos hídrics limitats, com és el cas de l'àrea metropolitana.

L'AMB disposa de 4 estacions de regeneració d'aigua que permeten reservar l'aigua potabilitzada per a usos que requereixin una qualitat més elevada.

Dades de reutilització d'aigua a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Reutilitzats 2011 Reutilitzats 2012 Depurada 2012 Reutilitzada vs depurada (2012)
ERA m3 m3 m3 %
Gavà-Viladecans 2.566.751 3.493.420 14.135.845 24,7
Montcada i Reixac 1.000.000 1.000.000 17.174.046 05,8
Sant Feliu de Llobregat 116.814 184.080 16.826.276 01,1
El Prat de Llobregat 1.516.676 354.892 92.748.401 00,4
TOTAL 5.200.241 5.032.392 140.884.568 03,6

Usos

Reg agrícola
La regeneració proporciona aigua per al reg agrícola sense necessitat d'extreure-la dels recursos subterranis o superficials. En èpoques de sequera és quan més cal preservar aquests recursos hídrics per a aigua potable, i la reutilització permet fer-ho. Per exemple, un tractament d'electrodiàlisi reversible permet que l'aigua procedent de l'ERA del Prat es pugui fer servir per al reg agrícola.

Manteniment de rius i zones humides
La reutilització de l'aigua també té beneficis ecològics. Per exemple, l'aigua regenerada de l'ERA de Gavà-Viladecans es retorna als corredors del delta del Llobregat i això possibilita restituir part dels recursos hídrics a la zona, de l'ordre de 3 hm3/any.

Barrera d'intrusió salina
Part de l'aigua regenerada de l'ERA del Prat de Llobregat rep un tractament d'osmosi inversa per obtenir una aigua d'alta qualitat. Aquesta aigua es retorna al delta del Llobregat mitjançant pous d'injecció profunda i s'utilitza per compensar la falca d'intrusió salina, un fenomen en què l'aigua salada del mar guanya terreny a l'aigua dolça de l'aqüífer.

Altres usos
L'aigua regenerada també s'usa en processos industrials, en la neteja urbana de carrers i clavegueram, en activitats lúdiques com el golf i per a usos ambientals (per exemple, aiguamolls o cabal circulant pel riu).
Prova: $provaURL