Pou Castelldefels 8 (Garraf 2)

Back

Castelldefels

Símbol del pou

Pou Castelldefels 8

Location: Castelldefels

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Delta del Llobregat

Location

How to get there?
Transport nearby...
Prova: $provaURL