Pou Besòs 4

Back

Barcelona

Imatge del pou

Pou Besòs 4

Location: Barcelona

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Baix Besòs i pla de Barcelona

Location

How to get there?
Transport nearby...
Prova: $provaURL