Pou 17 el Prat de Llobregat

Back

El Prat de Llobregat

Imatge de l'equipament

Pou 17 el Prat de Llobregat

Location: El Prat de Llobregat

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Delta del Llobregat

Location

How to get there?
Transport nearby...
Prova: $provaURL