ETAP Mas Blau

Back

El Prat de Llobregat

Imatge de l'equipament

El Prat de Llobregat

Location: El Prat de Llobregat

Planta potabilitzadora Mas Blau

Recull l'aigua de 3 pous de l'aqüífer profund del delta del riu Llobregat.

Principals contaminants: clorurs.

Tractament: osmosi inversa.

Location

How to get there?
Transport nearby...
Prova: $provaURL