ETAP el Papiol

Back

El Papiol

Imatge de l'equipament

El Papiol

Location: El Papiol

Planta potabilitzadora el Papiol

Recull l'aigua del pou ubicat en aquest municipi.

Principals contaminants: compostos orgànics volàtils.

Tractament: stripping.

Location

How to get there?
Transport nearby...
Prova: $provaURL