Ecoparc de Montcada i Reixac

Ecoparc de Montcada i Reixac
Subject:
Waste, Sustainability
Type:
Guided visit
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure, Formació reglada
When:
From to (Save)
Where:
Ecoparc de Montcada i Reixac, Av. Torre Mateu s/n (Polígon Industrial Can Salvatella)., 08110, Montcada i Reixac  (Map)
Promoters:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programme:
Compartim un futur

Registration

Adaptat a mobilitat reduïda

Description

L'Ecoparc de Montcada i Reixac és un complex de tractament de residus que tracta tres fraccions provinents de la recollida selectiva de diferents municipis metropolitans: la fracció d'envasos lleugers (contenidor groc), la fracció de la matèria orgànica (contenidor marró) i la fracció resta (contenidor gris). Els envasos que arriben a en aquesta instal·lació seran classificats segons el tipus de material i embalats per a que es puguin dur a una empresa recicladora i fer-ne nous objectes.

Pel que fa la matèria orgànica, se sotmet a un pretractament per extreure'n els impropis després del qual es descompon mitjançant un procés de digestió anaeròbia que genera biogàs, el qual s'usa per a la producció elèctrica.

Finalment i segons a la normativa vigent, tots els residus domèstics que es generen han de rebre un pretractament abans no se'ls doni un tractament finalista (incineració o disposició controlada). Així doncs, a l'Ecoparc de Moncada intentaran fer una recuperació de la matèria orgànica i els materials reciclables presents en la fracció resta.

La visita s'inicia amb una introducció a l'aula ambiental en la que es presenta l'AMB i les seves competències en la gestió dels residus municipals. Després de la introducció i les explicacions sobre el funcionament de la planta amb el suport d'una projecció, es procedeix a visitar la instal·lació a través de la passarel·la per observar els diferents processos de tractament. Per acabar, es retorna a l'aula per elaborar les conclusions i reflexionar sobre la responsabilitat de la ciutadania de cara a fer una gestió sostenible dels recursos i els residus.

Les explicacions, la dinamització i els recursos de l'activitat són en català. Les explicacions també poden ser en castellà.

Consultar activitats prèvies i posteriors al catàleg.

NOTA: per a públic familiar i lleure, l'edat mínima per accedir a la instal·lació és de 12 anys.

Ecoparc de Montcada i Reixac

Durada

1 hora 30 minuts

Horaris

De dilluns a divendres a les 10h, 11:30h i 15:30h. 
 

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions de cada temporada s'inicia l'1 de juliol.
Durant el mes d'agost no hi ha servei educatiu.

Requeriments / Material imprescindible per part del sol·licitant

· Calçat tancat i sense tacó

Objectius

  • Conèixer les competències i funcions de l'AMB relacionades amb la gestió de residus.
  • Donar a conèixer el pla PREMET25 i els objectius que se'n deriven.
  • Comprendre els processos i les tècniques utilitzades per separar els diferents tipus de materials reciclables que es troben al contenidor gris, al contenidor marró i al contenidor groc.
  • Consolidar alguns hàbits sostenibles en relació al consum de recursos, especialment la reducció, i sensibilitzar sobre la necessitat de gestionar adequadament els residus.
  • Conscienciar del valor dels materials emprats per produir els béns de consum i de la responsabilitat ciutadana a l'hora de minimitzar-ne el seu consum per tal de preservar el medi.
  • Evidenciar la relació entre la gestió de residus i recursos amb el canvi climàtic.

Adaptació NESE

L'activitat està adaptada per a persones amb necessitats educatives especials i/o amb mobilitat reduïda. Cal consultar amb assessoria.compartim@amb.cat.

Marker
Ecoparc de Montcada i Reixac Av. Torre Mateu s/n (Polígon Industrial Can Salvatella)., 08110, Montcada i Reixac
How to get there?
Transport nearby...
Related documents
Related publications
Related facilities