Ecoparc de la Zona Franca (Barcelona)

Ecoparc de Barcelona
Subject:
Waste, Sustainability
Type:
Guided visit
Public:
General, Families, Specialized, Formació reglada
When:
From to (Save)
Where:
Ecoparc de la Zona Franca, Carrer A, núm. 26, 08040, Barcelona  (Map)
Promoters:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programme:
Compartim un futur

Registration

Adaptat a mobilitat reduïda

Description

L'Ecoparc de Barcelona és la primera planta de tractament mecànic-biològic de residus que es va construir a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es va posar en marxa l'any 2001 i des de llavors ha dut a terme un procés de pretractament per als residus provinents de la fracció resta recollida amb el contenidor gris (per recuperar-ne la matèria orgànica i els materials reciclables que s'hi troben en grans quantitats). El rebuig resultant d'aquest tractament es carrega en camions i s'envia a instal·lacions especialitzades que els sotmetran a un tractament finalista: la valorització energètica (incineració per a la obtenció d'energia tèrmica i elèctrica) o la disposició controlada (emmagatzemar-los en un espai preparat i de forma segura pel medi ambient).

D'altra banda, a l'ecoparc també es tracta la fracció de la matèria orgànica (FORM) que arriba amb el contenidor marró, fent-ne un pretractament i posteriorment una digestió anaeròbia per obtenir biogàs (el qual s'usa per a la producció d'energia elèctrica).

La visita guiada a l'Ecoparc de Barcelona té una durada aproximada d'una hora i mitja i pretén donar a conèixer el funcionament d'aquesta instal·lació per sensibilitzar els visitants sobre la problemàtica dels residus i alhora donar-los eines per a que en puguin fer una bona gestió. La visita s'inicia amb una introducció a l'aula ambiental en la que es presenta l'AMB i les seves competències en la gestió dels residus municipals. Després de la introducció i les explicacions sobre el funcionament del procés de tractament amb el suport d'una projecció, es procedeix a visitar la instal·lació mitjançant el circuit de visites. Un cop visitada la planta es retorna a l'aula, per elaborar les conclusions i reflexionar sobre la responsabilitat de cada ciutadà i ciutadana de cara a fer una gestió sostenible dels recursos i els residus.

Les explicacions, la dinamització i els recursos de l'activitat són en català. Les explicacions també poden ser en castellà. En cas d'anglès i francès, cal consultar.

Consultar activitats prèvies i posteriors al catàleg.

Ecoparc de Barcelona
Durada

1 hora 30 minuts

Horaris

De dilluns a divendres a les 10h, 11:30h i 15:30h.

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions de cada temporada s'inicia l'1 de juliol.
Durant el mes d'agost no hi ha servei educatiu.

Requeriments / Material imprescindible

· Calçat tancat i sense tacó
· Pantaló llarg
· Pàrquing reduït

Objectius

Generals

  • Contextualitzar la instal·lació en relació a la gestió dels residus a l'àrea metropolitana de Barcelona.
  • Conèixer el procés de pretractament mecànic-biològic al qual se sotmeten els residus que es dipositen al contenidor gris.
  • Conèixer el procés de tractament de biometanització que es dona a la matèria orgànica del contenidor marró.
  • Donar a conèixer algunes de les competències i funcions de l'AMB relacionades amb la gestió de residus.
Específics
  • Identificar la instal·lació en relació al sistema de gestió metropolità de residus municipals.
  • Explicar el funcionament dels ecoparcs, les diferents línies de tractament, analitzar els productes resultants i la seva importància en relació a la valorització de productes.
  • Conscienciar-se de la gran quantitat de residus que es generen a l'AMB i de la seva problemàtica.
  • Practicar hàbits encaminats a la prevenció de residus (reducció i reutilització) i per un consum responsable.

Adaptació NESE

Activitat adaptada a persones amb mobilitat reduïda (excepte l'accés al mirador).
S'accepta una/dues cadires màxim per grup.

Marker
Ecoparc de la Zona Franca Carrer A, núm. 26, 08040, Barcelona
How to get there?
Transport nearby...
Related documents
Related publications
Related facilities