Vulnerabilidad al calor extremo

Back

Guía técnica para calcular la vulnerabilidad de la población al calor extremo y recomendaciones para futuras líneas de acción

Mapa de calor
 • Subject: Climate Change
 • Public: Specialized
 • Type: Technical
 • Edition: Studies
 • Supports: Electronic
 • Vulnerabilidad al calor extremo

  Download

Synopsis

Aquest treball proporciona una avaluació de la vulnerabilitat a la calor extrema per a l'àrea metropolitana de Barcelona (secció 3), recomanacions per a futures investigacions i línies d'acció (secció 4) i una guia per calcular la vulnerabilitat de la població a la calor extrema (apèndix 7.5). La vulnerabilitat a la calor extrema per a l'escenari RCP4.5 (2011-2040) es calcula utilitzant una metodologia de vulnerabilitat simplificada i justificada, que utilitza una anàlisi de components principals (PCA) i la normalització de puntuacions z per obtenir puntuacions de vulnerabilitat. Les puntuacions per dies càlids (DC), dies tòrrids (DT), nits tropicals (TR) i nits tòrrides (TO) es cartografia amb un sistema d'informació geogràfica (SIG). Les zones més vulnerables es dispersen en el territori metropolità i canvien segons l'escenari de calor extrema, la sensibilitat de la població i la capacitat adaptativa de la zona en qüestió. En general, els resultats mostren més vulnerabilitat al nord-est per als dies càlids/tòrrids i sud-est del territori metropolità per a les nits tropicals/tòrrides.

Es poden veure els resultats amb més detall a la secció 3, apèndix 7.4 i al visor d'informació geogràfica, esmentat a sota.

 • Author:
 • Collaborators:
  Universitat de Barcelona | Máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental | Trabajo Final de Máster
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  12/2018
 • Available languages:
  Spanish