Informe ambiental de residus

Back

Resultats 2021

decorativa
 • Subject: Waste
 • Public: General
 • Type: Informative
 • Edition: Informe
 • Supports: Electronic
Synopsis

Aquest informe té com a objectiu fer el seguiment dels resultats i entendre les dinàmiques que es produeixen als municipis metropolitans i en els diferents fluxos de residus. D'aquesta manera es poden valorar els resultats de les diferents actuacions de gestió i proposar noves línies de treball.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  06/2022
 • Available languages:
  Catalan

Related links

Prova: $provaURL