Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques

Back
Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques
 • Subject: Pollution
 • Public: Specialized
 • Type: Technical
 • Edition: Guides
 • Supports: Electronic
 • Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques

  Download

Synopsis

Estudi orientat a aquelles emissions que, per la seva entitat unitària menor, queden habitualment lluny d'altres fonts com ara, el trànsit rodat o la gran indústria. Cal comprendre el teixit urbà com una trama semicontínua de petits focus emissors, com ara calderes i turbines, provinents tant de petites activitats industrials i de serveis com d'àmbits residencials, que si individualment generen baixes emissions, en el seu conjunt suposen un element de consideració més en el conjunt de fonts de contaminació a reduir.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  2016
 • Available languages:
  Catalan