Estratègia del carboni 2030

Back
Estratègia del carboni 2030
 • Subject: Climate Change
 • Public: Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
 • Type: General interest
 • Edition: Brochure
 • Supports: Electronic
Synopsis

Informació sobre les emissions de diferents sectors competencials de l'AMB: territori, aigua, residus, mobilitat i oficines, així com els objectius aconseguits de reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), la descripció de com es fan els inventaris de les emissions, els indicadors que es fan servir per als diferents sectors, les dades que es tenen en compte per calcular la petjada de carboni i quin seguiment se'n fa al llarg del temps.

El nou objectiu en l'horitzó 2030 s'alinea amb els compromisos existents en els àmbits nacional i internacional. L'objectiu de reducció d'emissions per a l'any 2030 és del 30% respecte a les emissions de l'any de referència de l'Estratègia: 2011.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  08/2019
 • Available languages:
  Catalan
Prova: $provaURL