Construïm un compostador

Back
Portada
 • Subject: Waste
 • Public: General, Families, Formació reglada
 • Type: Manual
 • Edition: Guides
 • Supports: Electronic
Synopsis

Aquesta publicació conté una guia per construir pas a pas un compostador senzill fent servir fusta reciclada de palets. Comença parlant de la fracció orgànica dels residus domèstics, de la importància de la recollida selectiva i de com es poden transformar en un recurs útil ja que se'n pot fer compost. Tot seguit, s'explica com dissenyar el compostador per tal que pugui funcionar correctament. Finalment, aborda el procés de descomposició de la matèria orgànica i què cal fer per obtenir un bon compost. També es fa esment del malbaratament alimentari i s'exposen estratègies per reduir-lo.

 • Author:
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  02/05/2021
 • Available languages:
  Catalan