• | Theme: Aigua

  Factura de l'aigua incorrecta

  S'exigeix a Aigües de Barcelona que informi els usuaris d'irregularitats en la facturació

 • | Theme: Energy Efficiency, Energia, Infrastructures, Landscape

  Prop de 120 M€ contra la covid-19

  En marxa dos nous programes per combatre els efectes socials i econòmics de la pandèmia

 • | Theme: Innovation, Residus, Transport

  CD-Clean a l'EWWR

  La nova solució desinfectant es presenta a la setmana de prevenció de residus

 • | Theme: Residus

  Biofertilitzants i adobs

  L'any 2024 es disposarà d'una nova instal·lació per convertir els residus orgànics en recursos

 • | Theme: Pollution

  Actualització del protocol per contaminació

  Dues noves mesures en cas d'episodi de contaminació per NO2

 • | Theme: Aigua, Works

  Col·lector de Gavà reparat

  La propera setmana es realitzaran les tasques de restauració dels terrenys i del camí afectat

 • | Theme: Residus

  Reducció de la TMTR

  El 40 % dels petits establiments pagarien menys per la taxa de tractament de residus

 • | Theme: Aigua

  Reparació a l'EDAR Besòs

  S'està reparant un problema al desguàs detectat el 12 d'octubre

 • | Theme: Climate Change, Renewable energy, Fotolineres, Sostenibilitat

  Noves cobertes fotovoltaiques i fotolineres

  S'aproven les ubicacions de noves cobertes fotovoltaiques i fotolineres vinculades a fons FEDER