Un curs molt sostenible

Back

| Subject: Sustainability

Prop de 30.000 persones participen a les activitats d'educació per a la sostenibilitat

Escolars visitant instal·lacions de l'AMB
Escolars visitant instal·lacions de l'AMB
L'AMB ha batut el rècord de participació en les seves activitats d'educació per a la sostenibilitat.

Durant el curs 2013-2014, van participar un total de de 27.018 persones repartides en 1.428 activitats del Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat (PMES), dada que corrobora el notable augment de la participació en aquest programa metropolità. En el cicle 2011-2012, per exemple, hi van participar menys de 15.000 persones.

Aquesta pujada de participació es pot explicar per la introducció de noves activitats i de l'ampliació de l'abast territorial del programa: es va aconseguir arribar a gairebé a tots els municipis metropolitans i es van fer activitats per a públics molt diversos, des de l'educació infantil fins a cursos post universitaris, incloent també el públic adult i familiar.

La principal característica del curs però, és que va comptar amb moltes novetats. Es van incorporar noves temàtiques als ja tradicionals àmbits de l'aigua i els residus, com ara algunes relacionades amb les energies, la salut ambiental o la biodiversitat, amb diferent tipologies, com la introducció d'activitats de descoberta que més enllà de les clàssiques visites comentades a instal·lacions. Una de cada cinc activitats van ser activitats noves.

Prova: $provaURL