Seguiment de projectes ApS

Back

| Subject: Environmental Education

Es desenvolupen serveis ambientals orientats a millorar l'ús que es fa dels espais naturals


L'Institut Rubió i Tudurí - Escola de Jardineria de Barcelona van finalitzar el curs 2016-17 amb dues entitats col·laboradores per al seu projecte relatiu a bones pràctiques ambientals en les activitats en el medi natural. Aquest projecte d'aprenentatge i servei (ApS) és un dels seleccionats per promoure aquesta metodologia amb alumnes de formació professional majors d'edat de l'entorn metropolità.

Des de principis de setembre 25 alumnes majors d'edat del segon curs del CFGS de Gestió forestal i del medi natural del Rubió i Tuduri incidiran en els hàbits vinculats a la gestió dels residus de la població metropolitana, i reforçaran la sensibilització en relació amb els valors ecosistèmics dels espais naturals de l'àrea metropolitana (especialment els relacionats amb el canvi climàtic).

Les entitat que col·laboren amb l'AMB i l'Institut Rubió i Tudurí són el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i l'INEFC de Barcelona. Totes dues estan desenvolupan serveis ambientals i col·laboracions orientades a millorar l'ús que es fa dels espais naturals al territori metropolità, tant en els esdeveniments esportius com en les activitats de lleure. L'objectiu és minimitzar els impactes agressius sobre el parc a causa del volum d'activitats i de persones que gaudeixen d'aquest entorn.

Els alumnes van concretar els serveis ambientals a la comunitat a l'inici de curs i està previst qu els realitzin fins al desembre:

 • Al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola: Serveis com a informadors ambientals, preparació de materials infogràfics per informar sobre els serveis ecosistèmics del parc en l'entorn natural metropolità i per valorar la visibilitat de la nova estratègia del parc a les xarxes socials del parc i de l'AMB.
 • A la Facultat de INEF Barcelona: Serveis d'avaluació i proposta d'actuacions sobre els impactes humans en l'entorn quan tenen lloc esdeveniments i activitats esportives.
Els nous projectes endegats

L'Institut Rubió i Tudurí - Escola de Jardineria de Barcelona, participa amb el projecte "Bones pràctiques ambientals en les activitats al medi natural" que duran a terme els alumnes de CFGS Gestió forestal i del medi natural.
 • Des de l'equip de suport als projectes ApS de l'AMB, s'han desenvolupat les sessions de formació amb el professorat, orientades a ampliar coneixements en temes de metodologia i en el disseny dels projectes ApS.
 • S'han realitzat els contactes i reunions amb les entitats de servei, totes vinculades a l'entorn metropolità: el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i l'INEFC de Barcelona, amb els que es desenvoluparan col·laboracions orientades a millorar l'ús que es fa dels espais naturals al territori metropolità, tant en els esdeveniments esportius com en les activitats de lleure.
 • Les sessions de formació amb l'alumnat i els serveis comunitaris previstos es dinamitzaran i desenvoluparan durant el període de setembre a desembre de 2017.
El Centre d'Estudis Secundaris Joan Maragall de Badalona participa amb dos projectes: "Ens activem" amb els alumnes de CFGS Animació fisicoesportiva i "Badalona t'acosta a la natura" (títol provisional) amb els alumnes de CFGS Integració social i CFGM Atenció a persones en situació de dependència, que es troben en moments semblants.
 • S'han desenvolupat les sessions de formació amb el professorat en metodologia i disseny de projectes ApS i les sessions amb l'alumnat orientades a incidir sobre els temes ambientals propis dels seus serveis: mobilitat sostenible i residus en l'entorn metropolità.
 • S'ha contactat amb les entitats amb les quals es realitzaran els serveis comunitaris dels dos projectes:
  • El centre de dia per a gent gran de Badalona "Activa't", amb el qual es proposa realitzar un servei encaminat a promoure la mobilitat sostenible i un estil de vida saludable entre la gent gran, dins el projecte "Ens activem".
  • El centre de Badalona Aspace - Associació de la Paràlisi Cerebral, amb el qual es vol desenvolupar un projecte d'accessibilitat als espais naturals del territori metropolità més propers al municipi de Badalona, com són  el parc de la Serralada de Marina, el parc fluvial del Besòs o la platja de Badalona, dins del projecte "Badalona t'acosta a la natura"

Prova: $provaURL