Compensació de les emissions de CO2

Back

| Subject: Sustainability

Un projecte de conservació de la biodiversitat compensa la petjada ecològica de Compartim un futur

Imatge del Valle de Aburrá a Colòmbia


El Compartim un futur és un programa neutre en emissions, ja que gairebé totes les emissions associades als desplaçaments dels grups i dels educadors, així com als materials fungibles utilitzats, es compensen per mitjà de la compra de crèdit de carboni.

Enguany, el programa escollit per compensar aquestes emissions rep el nom de Conservation & reforestation of degraded areas in Barbosa. El projecte contribueix a la conservació de la biodiversitat i els recursos hídrics del Valle de Aburrá, Colòmbia, mitjançant la reforestació d'espècies arbòries natives i no natives del municipi de Barbosa. Amb aquest projecte es reforestaran 82,65 hectàrees de terreny que han sigut degradades per la pastura, alhora que es conservarà la vegetació autòctona restant establint-hi 37 espècies diferents mitjançant  processos de regeneració natural assistida. Alhora,  es protegeixen i mantenen les conques hidrogràfiques mantenint un subministrament constant d'aigua neta.

Degut a la conservació i augment de la biomassa, s'aconsegueix una major absorció del CO2 i, per tant, redueix la quantitat de gasos amb efecte d'hivernacle presents a l'atmosfera. Concretament, es mitiguen 1.415 t de CO2 equivalent l'any. 

Related links

Prova: $provaURL