Taules de participació

Les taules participatives són l'instrument per promoure el debat sobre les necessitats que cal abordar per fer un territori metropolità més productiu, cohesionat socialment, inclusiu, competitiu i més protegit contra la crisi.

La seva funció és establir recomanacions de polítiques per ser incorporades i implementades en les línies d'actuació metropolitanes amb concertació dels agents socials i l'impuls de l'AMB com a autoritat metropolitana.