Guia FP

A la Guia FP trobaràs què, per què i on estudiar

Icona

A la guia es pot obtenir informació específica sobre cada cicle formatiu, títol, descripció, durada i quins centres formatius l'imparteixen, els horaris i la seva geocalització. També es pot accedir a les diferents webs dels centres formatius que ofereixen cada cicle.

La guia incorpora un buscador i mapa a través del qual pots fer la recerca per cicles formatius de grau mitjà o grau superior, per municipis, centres i paraules clau.
Prova: $provaURL