Famílies professionals

La implantació de la nova formació professional comporta la reorganització de famílies i títols.

icona

Els títols de tècnic i de tècnic superior s'agruparan en 26 famílies professionals que estableix el RD 1128/2003, que regula el catàleg de qualificacions professionals (es ressalten les noves famílies):

 

 • Activitats físiques i esportives 
 • Administració i gestió
 • Agrària
 • Arts i artesanies
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Hosteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Maritimopesquera
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica