Famílies professionals

Sabies que en tens 22 de diferents per triar?

icona

La formació professional s'organitza en CFGM (cicles formatius de grau mitjà) i CGFS (cicles formatius de grau superior), que alhora es distribueixen en 24 famílies professionals diferents, 22 de les quals les pots cursar a l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Activitats físiques i esportives 
 • Administració i gestió
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Hosteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Maritimopesquera
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
En negreta totes les famílies que es poden cursar en centres de la metròpolis de Barcelona.

Consulta tots els títols a la Guia FP2021-2022.
Itineraris formatius
Actualment, la formació professional inicial s'organitza en cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i cicles formatius de grau superior (CFGS), que alhora es distribueixen en diferents famílies professionals.

Als CFGM s'hi accedeix un cop finalitzada l'ESO, o si escau, mitjançant una prova d'accés o des d'un programa de formació bàsica. L'objectiu d'aquests cicles és aprendre a utilitzar adequadament els instruments i les tècniques d'una professió determinada. Tenen una durada d'un a dos anys (de 1.400 a 2.000 hores) i la titulació que s'obté és la de tècnic. Després de graduar-se, es pot accedir directament a un CFGS, al batxillerat o al món laboral.

Als CFGS s'hi accedeix un cop finalitzat el batxillerat, des d'un CFGM o mitjançant una prova d'accés. L'objectiu d'aquests cicles és aprendre a assumir responsabilitats de coordinació i programació d'una activitat concreta, planificar el treball d'equip i fer les verificacions i validacions que correspongui. Tenen una durada d'un a dos anys (de 1.400 a 2.000 hores) i la titulació que s'obté és la de tècnic superior. Després de graduar-se, es pot accedir directament a la universitat amb opció de convalidació de crèdits o al món laboral.
Necessites més informació?
Prova: $provaURL