Projecció metropolitana de la marca Barcelona

Back
Imatge de l'estudi
  • Subject: Trade and trourism
  • Area: AMB
  • Publication date:
  • Author: Summa

Description

Aquest estudi identifica els elements comuns que constitueixen i contribueixen a construir l'imaginari de la marca Barcelona i a la seva promoció i desenvolupament econòmic i social metropolità. També incorpora les aportacions i necessitats dels municipis metropolitans per tal que el conjunt de municipis metropolitans pugui aprofitar la marca Barcelona, maximitzant les sinergies i creant valor per a tots els actors i agents implicats.