Projecció metropolitana de la marca Barcelona

Imatge de l'estudi
Subject:
Trade and trourism
Area:
AMB
Publication date:
Author:
Summa

Estudi

Download

Description

Aquest estudi identifica els elements comuns que constitueixen i contribueixen a construir l'imaginari de la marca Barcelona i a la seva promoció i desenvolupament econòmic i social metropolità. També incorpora les aportacions i necessitats dels municipis metropolitans per tal que el conjunt de municipis metropolitans pugui aprofitar la marca Barcelona, maximitzant les sinergies i creant valor per a tots els actors i agents implicats.