Observatori del Sistema Alimentari

Back

Disseny d'una proposta d'Observatori del Sistema Alimentari Metropolità de Barcelona

Peres
  • Subject: Food system
  • Publication date:
  • Author: Institut Cerdà

Description

És un projecte per generar informació i indicadors del sistema alimentari que permetin analitzar-ne la dimensió ambiental, econòmica i social, així com avaluar l'impacte de les mesures adoptades per donar suport a iniciatives en l'àmbit metropolità.

Related links