Mapping del teixit associatiu dels PAE

Back

Radiografia de l'estat de les associacions empresarials metropolitanes

PAE metropolità
  • Subject: Industry and economic recovery
  • Publication date:
  • Author: Unió de Polígons d'Activitat Econòmica de Catalunya (UPIC)
  • Collaborators: Informe encarregat per l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB

Description

Aquest estudi analitza l'evolució de l'associacionisme empresarial als PAE de l'AMB i presenta conclusions del seu estat actual, tot aportant una nova mirada estratègica amb elements tan rellevants com la perspectiva de gènere. Aquesta radiografia compara i actualitza les dades del primer <i>mapping</i> que es va fer l'any 2016 sobre l'associacionisme industrial metropolità.

Related studies