La vida al barri de Sant Cosme

Back

Ús social dels espais metropolitans

Sant Cosme, el Prat de Llobregat
  • Subject: Social coexistence
  • Publication date:
  • Author: BR, IERMB, AMB

Description

L'objectiu d'aquesta sèrie d'estudis és conèixer quins són els principals espais d'ús i relació als barris metropolitans, les pràctiques que s'hi duen a terme, les seves característiques físiques i les persones que els utilitzen i hi fan vida. En aquest cas, l'estudi es fixa en el barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat.