La vida al barri de les Planes

Ús social dels espais metropolitans
Ús social dels espais metropolitans
Subject:
Social coexistence
Publication date:
Author:
IERMB

Estudi

Download

Description

L'objectiu d'aquesta sèrie d'estudis és conèixer quins són els principals espais d'ús i relació als barris metropolitans, les pràctiques que s'hi duen a terme, les seves característiques físiques i les persones que els viuen i els utilitzen. En aquesta cas l'estudi es fixa en el barri de les Planes de Sant Joan Despí.

Related links