L'estat de la formació professional inicial

L'estat de la formació professional inicial a l'àrea metropolitana de Barcelona
L'estat de la formació professional inicial
Subject:
Social promotion
Area:
Àrea metropolitana de Barcelona
Publication date:
Author:
Fundació BCN formació professional

Estudi

Download

Description

El present estudi "L'estat de la formació professional inicial a l'àrea metropoitana de Barcelona" és un recull d'indicadors de context tals com la comparativa de la formació professional respecte als nivells formatius a Europa i a l'AMB, així com en cada un dels diferents municipis que la componen, a excepció de la ciutat de Barcelona.

És una primera aproximació realitzada en l'àmbit metropolità sobre la gestió, l'ordenació i la territorialització de l'FP, que mostra l'oferta existent als municipis, el volum i el perfil de l'alumnat matriculat, la seva incidència en aspectes com la mobilitat dels estudiants, i la denominada autocontenció i autosuficiència municipal, que deriven sense planificar-ho en una especialització municipal de branques professionals que repercuteix directament sobre l'encaix entre l'FP, el teixit productiu i el mercat de treball.

El treball desgrana quins són els grans reptes i oportunitats de l'FP en el conjunt del territori metropolità i la governança que s'hauria de realitzar per trobar i casar l'equació de l'encaix de la formació professional, el teixit productiu, el territori, la demanda i l'oferta, amb la suficient qualitat i mesura per donar resposta a les necessitats de la ciutadania i dels municipis.